Výzvy v oblasti energetiky v posledných rokoch narastajú prísne a zložité z hľadiska spotreby primárnych zdrojov a emisií znečisťujúcich látok. Inteligentná energia je proces používania zariadení a technológie pre energetickú efektívnosť pri podpore ekologickej šetrnosti a zníženie nákladov.


RENAC Power je popredným výrobcom on Grid invertorov, skladovania energie Vývojár systémov a inteligentných energetických riešení. Náš rekord je dlhý
viac ako 10 rokov a pokrýva celý hodnotový reťazec. Naša oddaná Výskumný a vývojový tím zohráva v spoločnosti kľúčovú úlohu štruktúru a naši inžinieri neustále skúmajú, menia dizajn a testujú nové produkty a riešenia zamerané na neustále zlepšovanie ich efektívnosti a výkon pre rezidenčný aj komerčný trh.
Invertory RENAC neustále poskytujú vyššie výnosy a návratnosť investícií stať sa preferovanou voľbou pre zákazníkov v Európe, Južnej Amerike,
Austrália a južná Ázia atď.


S jasnou víziou a solídnym sortimentom produktov a riešení Renec zastáva popredné miesto v slnečnej energii, ktorá sa snaží podporovať našich partnerov pri riešení akýchkoľvek obchodná a obchodná výzva.