Košík 0
V košíku nie sú žiadne produkty.

Kvalitná fotovoltika s dotáciou až 4035€

Nové dotácie „Zelená domácnostiam“ na obnoviteľné zdroje opäť spustené pre obdobie 2023-2029

Dotácie na fotovoltiku

 • 30. októbra 2023 boli vyhlásené nové podmienky programu Zelená domácnostiam, zvyšuje sa výška dotácie na jednotlivé zariadenia, detaily viď. nižšie.
 • Prvé poukážky budú vydávané až v 1. štvrťroku 2024. Inštalovať zariadenie však bude možné už pred registrovaním žiadosti o poukážku konkrétne od 30. októbra 2023. Platnosť poukážok bude 3 mesiace od vydania.
 • O dotáciu budú môcť požiadať aj domácnosti z Bratislavského samosprávneho kraja.
 • Žiadateľ po novom nebude musieť zadávať konkrétny typ zariadenia iba druh a inštalovaný výkon. Konkrétne zariadenie uvedie až zhotoviteľ, ktorý požiada o preplatenie poukážky.
 • Podľa SIEA by sa koncom roku 2023 mal spustiť aj pilotný program "Zelená podnikom a živnostníkom"
 • Dotácie budú aj naďalej určené pre záujemcov o slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, fotovoltické panely, a kotly na biomasu (po novom len tie ktoré nahradia kotly na uhlie) pre rodinné domy a spoločenstvá vlastníkov t.j. bytové domy.

Pre koho sú určené?

 • fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu
 • fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovým vlastníkom rodinného domu
 • fyzické osoby, ktoré sú podielovými vlastníkmi a sú oprávnené rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielu (spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov t.j. bytové domy)
 • Pomoc je určená pre domácnosti, preto nehnuteľnosť nesmie byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby a nesmie byť vedená v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu. Stanovené sú aj podmienky, za akých je možné získať podporu pre nehnuteľnosť, v ktorej je vykonávaná hospodárska činnosť, týkajú sa predovšetkým prenájmu a účtovania nákladov na energiu.

Na čo sú určené?

 • fotovoltické panely
 • veterné turbíny
 • slnečné kolektory
 • kotly na spaľovanie biomasy vo forme peliet [NOVÉ]
 • tepelné čerpadlá

Kde môžu byť nainštalované?

 • rodinný dom
 • rozostavaný rodinný dom
 • respektíve iná budova, ktorá slúži na rodinné bývanie a žiadateľ má v nej trvalý pobyt [NOVÉ]

Kto môže inštalovať?

 • Inštaláciu musí vykonať oprávnený zhotoviteľ, ktorý má so SIEA podpísanú zmluvu najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky. Inštalované zariadenie sa musí nachádzať v zozname oprávnených zariadení najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky.

Ako využiť poukážku?

 • Kontaktujte nás prosím pre zoznámenie sa s podmienkami podpory
 • Pomôžeme Vám vybrať a navrhneme aký zdroj energie pre vašu domácnosť je vhodný
 • Po výbere a objednávke vhodného zariadenia uzatvoríme zmluvu o dielo
 • Ako oprávnený zhotoviteľ vám nainštalujeme zariadenie pred registráciou a podaním žiadosti o poukážku
 • Žiadosť o poukážku stačí registrovať po otvorení inovovaného informačného systému
 • Zašlete nám aktivačný kód
 • My aktivujeme poukážku po otvorení informačného systému
 • SIEA poukážku vytlačí a pošle ju vám
 • Ak získate poukážku, do 90 dní ju treba u nás uplatniť
 • SIEA žiadosť o preplatenie posúdi a ak je výsledok pozitívny nám ju preplatí